First proposals
Realised | Izvedeno:
Slovene logo of a book portal
Znak portala
Logo for the English part of the book portal
Angleški znak portala

poster: Closer to books in your home library

plakat: Bližji knjigi v domači knjižnici

poster: Closer to books, have you visited a bookstore for a holliday read?
plakat: Ste že zavili v knjigarno po dopustniško branje?
Back to Top