Logo. Accurate Slovene translation for Concise means “handy“.
Zaščitni znak linije slovarjev DZSja.
All abbrevations used in the book are easy to find.
Okrajšave so na prvem veznem listu enostavno in hitro dostopne.
Pronounciantion words are accessible on every spread of the english-slovene dictionary.
Fonetični znaki so na voljo na vsaki strani angleško-slovenskega slovarja.
Irregular English verbs are easily accessible.
Nepravilni glagoli so na zadnjem veznem listu enostavno dostopni.
photos | fotografije: Peter Koštrun
Back to Top