Republic of Slovenia Ministry of Culture | MKRS, Mentor: Ranko Novak, ALUO.
tipoRenesansa, letterpress studio | tiskarna visokega tiska
Design Clinic, design studio | Klinika designa, oblikovalski studio. Mentor: Ranko Novak.
Oddball, jazz band
Farmers 23, brotherhood of a designer, animator and an illustrator  | Kmetje 23, bratovščina oblikovalca, animatorja in ilustratorja
Intek, audio & music distribution | Intek, hifi oprema
Grafex, an agency and a printing house. Friendly with time | Grafex, tiskarna in agencija, prijazni s časom
Val Navtika, navtical magazine | Val navtika, navtična revija
Nebo newspaper. Nebo means “sky” and “won't happen”. Needless to say, the newspaper did't happen. | NeBo!, časopisna priloga Dela, ki je ni bilo
Trojan horse, book collection. Client: Trojina | Zbirka Trojinski konj, naročnik: Zavod za slovenistiko Trojina
MotherWriter, copywriter Teja Klec (called Mother) | MotherWriter, tekstopiska Teja Kleč (lat. Mati)
WhyPlayEx, student agency for a BusinessWeek contest. Coauthor: Aljoša Bagola. | WhyPlayEx, študentska agencija za natečaj BusinessWeeka, soavtor: Aljoša Bagola
Infiniti, advertising agency | Infiniti, oglaševalska agencija
ClimaParks, monitoring and study of the effects of climate changes in Italian and Slovenian national parks | 
ClimaParks, nadzor učinkov klimatskih sprememb v Italijanskih in Slovenskih nacionalnih parkih
1st World Piano Conference, client: Benjamin & Co | 1. World Piano Conference, naročnik: Benjamin & Co
Concise (handy) dictionaries, client: DZS | Priročni slovarji, naročnik: DZS
Uscom, GPS navigation systems | Uscom, GPS navigacijski sistemi
Sledat, virtual following by Uscom | Sledat, Uscomovo virtualno sledenje
Slovenian Boat Show, Isola 2011, client: Navtika ABC | Slovenian Boat Show, Izola 2011, naročnik: Navtika ABC
Navtika ABC, organiser of Slovenian Boat Show | Navtika ABC, organizator Slovenian Boat Show-a
Myra Locatelli, book publishing house by Zdravko Duša Myra Locatelli, knjižna založba Zdravka Duše
Creativ Media, outdoor advertising Creativ media, Podkovani v medijih, zunanje oglaševanje
S
logan “podkovani v medijih” (to be 
shod in media in slovene means to be an expert in medias)
Draž Knitwork Draž Pletenine
Draž is a surname of the founders, but also means allure | Priimek lastnikov, ki ima tudi ustrezen pomen v kontekstu njunih del
LightVanguard, architectural lightning design LightVanguard, arhitektura osvetlitve prostorov
Kibla, multimedia center, sellected but unrealised. Mentor: David Carson Kibla, multimedijski center, 1. izbor a nerealiziran, Mentor: David Carson
Irena Košir knitwork Irena Košir, pletenine (roj. Grobovšek, 1955–2018)
Termania, open web dictionaries | Termania, odprtokodni spletni slovarji
1st Festival Of Letters, Galery Kresija Ljubljana, client:: tipoRenesansa 1. Festival črk, Galerija Kresija Ljubljana, naročnik: tipoRenesansa
Culinary studio, client: Klemen Koširs Kulinarični studio, naročnik: Klemen Košir
GOGO vitamins & minerals, high end food supplements by Fidimed. Coauthor: Dušan Grobovšek GOGO vitamini in minerali, soavtor: Dušan Grobovšek, naročnik: Fidimed
Tanja Taštanoska, radio voice Tanja Taštanoska, radijski glas brez dlake na jeziku
Academies of Art, University Of Ljubljana. Mentors: Ranko Novak, Lucijan Bratuš, Peter Skalar. 
Akademije za umetnost, Univerza v Ljubljani, mentorji: Ranko Novak, Lucijan Bratuš, Peter Skalar.
Benjamin & co, organiser of 1st World Piano Conference Benjamin & co., organizator “1. World Piano Conference”
Frizerstevo, hairdresser Stevo FrizerStevo
Eye For An Eye, exhibition of students of design, ALUO Ljubljana Oko za oko, razstava izbora del študentov ALUO Ljubljana
Aler, pet shop Aler, trgovina za male živali
Trenta, four easy seasons Trenta, štirje letni počasi
Fredy Miler, monobrow folk singer Fredy Miler, pevec nečlenjenih obrvi
Book collection Communication, part of www.slovenščina.eu project | Zbirka Sporazumevanje, del projekta www.slovenščina.eu
MariBer, Regional Book Fair | MariBer, Regionalni knjižni sejem, Maribor
Koofr, Share files from your disk (illustration: Roman Ražman) | Koofr, aplikacija za deljenje datotek direktno z diska (illustracija: Roman Ražman) 
Sabina Zerezghi, interior design | Sabina Zerezghi, arhitektura prostora
International Music Forum Trenta | Mednarodni glasbeni forum Trenta
Borut Peterlin photography | Borut Peterlin, fotograf
Top Shit Photography, photographic safari by Borut Peterlin | “Top Shit” fotografija, foto safari Boruta Peterlina
TypeClinic, international type design workshop (logo set in Emsley Black by Aljaz Vesel) | TypeClinic, mednarodna delavnica oblikovanja črkovnih vrst (v Emsley Black Aljaža Vesela)
eLEX, electronic lexicography, client: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies | eLEX, elektronska leksikografija, naročnik: Trojina, zavod za slovenistiko
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (proposal) | Trojina, zavod za slovenistiko (predlog znaka)
Slovene language has besides singular tense (ednina) and plural tense (množina) also “double” (dvojina). Trojina is a word game on “dvojina”, and means triple.
DobraVaga, art by the pound | DobraVaga, umetnost na kilo
art store by the Ljubljana's fish market | prodajalna umetnin na Ljubljanski ribji tržnici
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, seventy years | Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, sedemdesetletnica
seventy years (sedemdeset-letnica, letnica means tree-ring in slovene)
Closer To Books, Slovenian book portal | Bližji knjigi, Slovenski knjižni portal
Orto MG, Gregor Može, othodontist | Orto MG, Ortodont Gregor Može
“Nasmeh je pol zdravja” in slovene means “a smile is one half of health”. 
It is a word game to slovenian proverb “smeh je pol zdravja” that means “smiling (or laughter) is one half of health”.
Back to Top