Exhibition catalogue | Razstavni katalog
design and macro photos by | oblikovanje in makro fotografije: Tomato Košir
printed by | tisk: Mat format, Ljubljana
client | naročnik: Goethe Institute Ljubljana
logo genesis | geneza znaka
letterpress invitation | vabilo v tehniki visokega tiska
printed by | tisk: Marko Drpić, tipoRenesansa
printed on 800g/m2 cotton paper | stiskano na 800g/m2 bombažno lepenko
Back to Top