46th Jazz Festival Ljubljana, client: Cankarjev dom, 2005
46. Jazz festival Ljubljana, naročnik: Cankarjev dom, 2005
Eppur si muove, 9th FSF - Festival of Slovenian Film, coauthor: Wolfgang Gosch, client: Slovenian Film Fund, 2006
In vendar se vrti, 9. FSF - Festival Slovenskega Filma, soavtor: Wolfgang Gosch, naročnik: Slovenski Filmski Sklad, 2006
Slo Motion (by day and by night), 8th FSF, Festival of Slovenian Film, client: Slovenian Film Fund, 2005
Slo Motion (podnevi in ponoči), 8. FSF, Festival Slovenskega Filma, naročnik: Slovenski Filmski Sklad, 2005
Lukatelce, festival of music, poetry & dancing, client: Zdravko Duša, Myra Locatelli, 2006
Lukatelce, festival glasbe, poezije & plesa, naročnik: Zdravko Duša, Myra Locatelli, 2006
F. G. Lorca, The Shoemaker's Prodigious Wife, client: Marko Bratuš & KUD Priden možic, 2010, Headline typeface KiloGram: Karl Martin Saetren, KalleGraphic
F. G. Lorca, Neugnana čevljarka, naročnik: Marko Bratuš & KUD Priden možic, 2010, naslovna črkovna vrsta KiloGram: Karl Martin Saetren, KalleGraphic
Krpan vs. Brdavs, client: Marko Bratuš, Kult, 2009
Krpan vs. Brdavs, naročnik: Marko Bratuš, Kult, 2009
Fashion show The Essence, client: Draž Knitwork, 2008
Modna revija Bistvo, naročnik: Draž pletenine, 2008
Mariber, Regional Book Fair, client: DSP, 2012
Mariber, Regionalni knjižni sejem, client: DSP, 2012
Eye For An Eye, exhibition of selected works of students of Departement of design, ALUO, client: Samo Ačko, Oko za oko, 2006
Oko za oko, razstave selekcije del študentov oblikovanja ALUO, naročnik: Samo Ačko, Oko za oko, 2006
Where to? Somewhere else!, poster for a book by Brane Grubar, client: Didakta, 2006, photo: Brane Grubar
Kam? Drugam!, plakat za istoimensko knjigo Braneta Grubarja, naročnik: Didakta, 2006, fotografija: Brane Grubar
1st Festival of Letters, Ljubljana, Slovenia, client: tipoRenesansa, 2010
1. Festival Črk, Ljubljana, Slovenija, naročnik: tipoRenesansa, 2010
Typeface documentary, screening of film in Ljubljana as a part of 1st Festival of Letters, client: Marko Drpić, tipoRenesansa, 2010, help: Mojca Bizjak
Dokumentarec Obrazi črk, projekcija v okviru 1. Festivala črk, naročnik: Marko Drpić, tipoRenesansa, 2010, pomoč: Mojca Bizjak
Lolita jazz band, client: Ljubo Bajkovski, Sax Pub, 2003
Lolita jazz band, naročnik: Ljubo Bajkovski, Sax Pub, 2003
First & Last impression / Stop the police torture!
coauthors: Duška Mervar, Simona Mlakar, mentor: Zdravko Papič, client: Amnesty International Slovenia, 2000, a part of Propaganda workshop 001
Prvi in zadnji vtis / Ustavimo policijsko nasilje!
soavtorci: Duška Mervar, Simona Mlakar, mentor: Zdravko Papič, naročnik: Amnesty International Slovenija, 2000, del delavnice Propaganda 001
Mental bonbon / Stop indoctrination!
coauthors: Duška Mervar, Simona Mlakar, mentor: Zdravko Papič, client: Amnesty International Slovenia, 2000, a part of Propaganda workshop 001
Mental bonbon / Ustavimo indoktrinacijo!
soavtorci: Duška Mervar, Simona Mlakar, mentor: Zdravko Papič, naročnik: Amnesty International Slovenija, 2000, del delavnice Propaganda 001

Helvetica, mentor: Zdravko Papič, ALUO, fictive client: The Design Clinic, 2000
Helvetica, mentor: Zdravko Papič, ALUO, fiktivni naročnik: Klinika Designa, 2000
Present/Past, mentor: Zdravko Papič, ALUO, fictive client: Klinika Designa, 2000
Preteklost/Prihodnost, mentor: Zdravko Papič, ALUO, fiktiven naročnik: Klinika Designa, 2000
War Wear Rifle, anti war poster, mentor: Zdravko Papič, ALUO, 2000
War Wear Rifle, protivojni plakat, mentor: Zdravko Papič, ALUO, 2000
Slovenskae Splietanija, Slovenian authors in Slovakia, client: Ana Duša, KUD Priden možic, 2005
Slovenskae Splietanija, Slovenski avtorji na Slovaškem, naročnik: Ana Duša, KUD Priden možic, 2005
Exhibition of the Brumen jury members, 2nd Biennal of Slovene design, Anna Berkenbusch, Max Bruinsma, Pjort Mlodozeniec, Ales Najbrt, Erik Spiekermann
client: Brumen Foundation, 2005
Razstava žirije Brumna, 2nd Bienale Slovenskega oblikovanja, Anna Berkenbusch, Max Bruinsma, Pjort Mlodozeniec, Ales Najbrt, Erik Spiekermann
naročnik: Brumen Foundation, 2005
Exhibition of 52nd Type Directors Club New York in Ljubljana (1st poster), client: Brumen Foundation, 2007, photo: Peter Koštrun
Razstava Type Directors Cluba New York v Ljubljani (1. plakat), naročnik: Fundacija Brumen, 2007, fotografija: Peter Koštrun
Exhibition of 52nd Type Directors Club New York in Ljubljana (2nd poster), client: Brumen Foundation, 2007, photo: Peter Koštrun
Razstava Type Directors Cluba New York v Ljubljani (2. plakat), naročnik: Fundacija Brumen, 2007, fotografija: Peter Koštrun
Study of Multimedia Communications in Nova Gorica, client: Faculty of electrical engineering Ljubljana, 2007
Študij Multimedijskih komunikacij Nova Gorica, naročnik: Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2007
Melanholics, band, client: Marko Stabej, Melanholiki, 2012
Melanholiki, band, naročnik: Marko Stabej, Melanholiki, 2012
Trenta: Organic tourist farm Pri Plajerju, client: Pri Plajerju, 2008
Trenta: Ekološka turistična kmetija Pri Plajerju, naročnik: Pri Plajerju, 2008
Trenta: 10th International Music Forum Trenta, client: Trenta, 2009, photo: Peter Koštrun
Trenta: 10. mednarodni glasbeni forum Trenta, naročnik: Trenta, 2009, fotografija: Peter Koštrun
Trenta: 11th International Music Forum Trenta, client: Trenta, 2010
Trenta: 11. mednarodni glasbeni forum Trenta, naročnik: Trenta, 2010
Trenta: 12th International Music Forum Trenta, client: Trenta, 2011
Trenta: 12. mednarodni glasbeni forum Trenta, naročnik: Trenta, 2011
Trenta: 13th International Music Forum Trenta, client: Trenta, 2012
Trenta: 13. mednarodni glasbeni forum Trenta, naročnik: Trenta, 2012
Trenta: 14th International Music Forum Trenta, client: Trenta, 2012
Trenta: 14. mednarodni glasbeni forum Trenta, naročnik: Trenta, 2012
Thinking Outside The Paper, eLEX 2013: electronic lexicography in the 21st century, client: Trojina, institute for applied Slovene studies
ZIven papirja, eLEX 2013: elektronska leksikografija v 21. stoletju, naročnik: Trojina, zavod za slovenistiko
Trenta: TrentaArs 2008, client: Trenta, 2008
Trenta: TrentaArs 2008, naročnik: Trenta, 2008
Trenta: Wreck Of Life, Theatre play, client: Trenta, 2008
Trenta: Razvalina življenja, gledališka predstava, naročnik: Trenta, 2008
DobraVaga, Art for pound store at the Ljubljana's fish market, client: Kino Šiška, 2016
DobraVaga, Umetnost na kilo, prodajna galerija z Ljubljanske ribje tržnice, naročnik: Kino Šiška, 2016
Closer To Books in your home library, client: JAK, 2014
Bližji knjigi v domači knjižnici, naročnik: JAK, 2014
Closer To Books at the holidays, client: JAK, 2015
Bližji knjigi na dopustu, naročnik: JAK, 2015
Golden horn, theatre performance, 2017
Zlatorog, gledališka predstava, 2017
Livar industries, Our future, 2017
Livar industries, Naša prihodnost, 2017
Livar industries, What we are made of, 2017
Livar industries, Iz česa smo, 2017
Livar industries, Our punctuality, 2017
Livar industries, Naša točnost, 2017
Livar industries, Our omnipresence, 2017
Livar industries, Naša vse prisotnost, 2017
Back to Top