The Prešeren Award (Slovene: Prešernova nagrada), also called the Grand Prešeren Award (Slovene: Velika Prešernova nagrada), is the highest decoration in the field of artistic and in the past also scientific creation in Slovenia. It is awarded each year by the Prešeren Fund (Prešernov sklad) to two eminent Slovene artists, with the provision that their work was presented to the public at least two years ago. In general, it may be given to an artist only once, and can also be given to a group of artists. It is given on the eve of the Prešeren Day, the Slovenian cultural holiday celebrated on the anniversary of the death of France Prešeren, the Slovene national poet. On the same occasion, the Prešeren Fund Awards (nagrade Prešernovega sklada) or Small Prešeren Awards (male Prešernove nagrade) are given to up to six artists. The awardees also receive a financial award, with the Prešeren Award three times as high as the Prešeren Fund Award.
Slovenski jezik je podstat naše kulture. Prešeren ga je izmojstril v najzahtevnejši pisani obliki. Širitev slovenskega jezika je od Trubarja do 20. stoletja omogočal premični tisk. Vejica je abstrakten simbol, ki sporoča troje: kulturo, jezik ter nadaljevanje. Na ekranu je prisotna vizualno, v govorjeni besedi jo opazimo audialno, odtisnjeno pa taktilno. Pika pomeni konec, vejica pa prvi del vsebine zaobjame, za njo pa se vsebina vedno nadaljuje. Tako je tudi s Prešernovim skladom. Sklad pregleda in oceni delo za nazaj, hkrati pa njegove nagrade vzbodbujajo nadaljevanje dela slovenskih kulturnih ustvarjalcev. Zato ni naključno, da Prešernova podoba v predlogu gleda nazaj. Znak je nastal na podlagi visokotisnega odtisa, ki je značilen za tiskane izdaje Prešerna. Njena originalna velikost odtisa je najbolj tipična za tovrstne izdaje poezije. 10 pt oz. “garamont” ji v tehniki visokega tiska da žlahtno zmehčano obliko v kateri se izriše Prešernov doprsni portret. Ker Sklad spada pod Ministrstvo za kulturo, je kompatibilen z grafično podobo javne uprave iz leta 2010. Izbor črkovnih vrst je logičen in jasen odraz vsega: Garamond, PrešerenGaramond ter Republika. 
Back to Top