Our view | Naš razgled
 
 
Our host — Trenta and its river Soča, Triglav's National Park, Slovenia (EU)
Naš gostitelj — dolina Trenta in njena reka Soča, Triglavski Narodni park
 
 
Our workplace | Naš delovni prostor 
Our spirit | Vzdušje na delavnici


Back to Top